Všeobecná nemocnice Komárno

Penoxal byl podáván 15 pacientům, kteří přípravek užívali během chemoterapie /nebo RAT-CHT/ po dobu 2-3 měsíců v dávce 100 mg 2 cps denně jako doplňkovou léčbu.

4 pac. s gynekologickými malignitami

2 pac. s karcinomem prsu

3 pac. s nádorem plic

6 pac. s nádorem GIT /z toho lx slinivka břišní, lx jícen/

Pacienti přípravek velmi dobře snášeli, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky související s jeho užíváním. Lze konstatovat, že pacienti lépe snášeli samotnou chemoterapii a byli schopni absolvovat plánované cykly bez zpoždění a přerušení léčby. U většiny pacientů jsme pozorovali objektivní zlepšení celkového stavu.

Zhoršení stavu bylo pozorováno u pacientky s nádorem pakreatu a u pacientky se serózním adenokarcinomem vaječníků s progresí základního onemocnění, neboť se jednalo o vysoce riziková a agresivní onemocnění, která byla primárně metastatická.

Podávání přípravku Penoxal v kombinaci s doporučenou onkologickou léčbou lze považovat za důležitou podpůrnou léčbu onkologických pacientů.

Soubor pacientů byl různorodý a relativně malý. Studované období bylo relativně krátké. Výsledky sledování se však jeví jako velmi slibné a nadějné.

Mudr. Rosinská 0lga
amb. Klinická onkologie,
Forife Vš. Nem. Komárno

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací