mushrooms-148056f8-f3c3-41e5-b80e-79d1cf0cd22f

O Biocolu

Biocol je unikátní patentovaná přírodní látka získávaná náročným biotechnologickým postupem za dodržení těch nejpřísnějších hygienických a technologických pravidel z produktu metabolismu mikroorganismu talaromyces purpurogenus.

O účinné látce Biocol

Talaromyces purpurogenus je kmen geneticky nemodifikované mikroskopické houby, přírodní mikroorganismus, který byl objeven při screeningovém testování v půdě Araratského údolí v Arménii již v roce 1972.

Dlouhodobá spolupráce vědců z oblasti medicíny a biochemie umožnila objevit jeho unikátní vlastnosti. Schopností produkovat červený pigment, originální dynamikou biosyntézy a bioaktivní aktivitou se velmi odlišoval od jiných, doposud známých mikroorganismů. Pro jeho využitelnost je významná skutečnost, že produkované červené barvivo obsahuje velmi cenné bioaktivní látky, které pozitivně ovlivňují imunitní systém. Další zkoumání a rozvoj poznatků o tomto specifickém mikroorganismu nastínily jeho potenciál v možném ovlivnění a potlačení rakovinného bujení.

Jsme hrdým výrobcem produktů z přírodního mikroorganismu

Soustředíme se na výrobu a prodej doplňků stravy PENOXAL. Naše produkty jsou zcela bez konzervačních látek, umělých barviv a nemají žádné vedlejší účinky. Obsahují účinnou látku Biocol, která byla objevena již v roce 1972

500×500 120ka

Historie účinné látky Biocol

1972

Objevení mikroorganismu Talaromyces purpurogenus

1983

Patentování mikroorganismu na území SSSR

1989

Výzkum a šlechtění mikroorganismu a kultivace nových kmenů

1996

Identifikace látky Biocol (Hygienická stanice hl.m. Prahy) Odborný posudek k účinné látce v podobě doplňku stravy (SZÚ) a zahájení prvních obchodních aktivit Zahájení prodeje přípravku Biocol pod stejnojmenným obchodním názvem

1998

Patentování mikroorganismu ve více jak 130 zemích světa Toxikologické studie (Výzkumný ústav farmacie a biochemie Praha, RNDr. Jiří Marhan)

2001

Výzkum a zahájení biotechnologické výroby v Uničově

2003

První studie na zjištění protinádorové aktivity účinné látky (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.)

2005

Druhá studie na zjištění protinádorových účinků účinné látky na lidský karcinom (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.) Zjištění bioaktivních vlastností účinné látky (Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR, oddělení imunologie a fotobiologie, MUDr. Petr Šíma) Schválení doplňku stravy Biocol Ministerstvem zdravotnictví č.j. OVZ-350.1.8.0526664/2

2007

Zavedení preparátu s účinnou látkou Biocol pod obchodním názvem Gesavit® – 10mg a 50mg s beta-glukanem na český trh

2008

Zavedení preparátu s účinnou látkou Biocol pod obchodním názvem Penoxal – 50mg s beta-glukanem na zahraniční trhy

2009

Studie preparátu Gesavit® ve Fakultní nemocnici Plzeň (Gynekologicko-porodnická klinika, Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.)

2010

Studie preparátu Penoxal u 115 pacientů v Národním onkologickém centru v Jerevanu

2011

Studie s preparátem Gesavit® na Gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Přerově Studie s preparátem Gesavit® na Onkologickém oddělení nemocnice Vsetín

2016

Plánování strategie obchodu Rebranding a vytvoření nového obchodního názvu Penoxal pro produkty s účinnou látkou Biocol Odkoupení ochranné známky Gesavit® a ukončení prodeje produktů pod tímto označením Zahájení prodeje preparátu pod značkou Penoxal

Důležité milníky

1972 – Objevení Talaromyces purpurogenus

Účinná látka Biocol je získávána z mikroorganismu Talaromyces purpurogenus, geneticky nemodifikovaného kmene mikroskopické houby, která byla objevena již v roce 1972 v Araratském údolí v Arménii. V rámci následného výzkumu mechanismu biosyntézy s cílem získat aktivní průmyslový kmen, bylo provedeno třídění vhodných kmenů při regulaci usměrněné biosyntézy a aktivaci enzymatických systémů. Po dobu celého výzkumu nebyly použity žádné mutagenní látky, které by způsobily genetickou modifikaci mikroorganismu.

1996 – Látka identifikována Hygienickou stanicí hlavního města Prahy

Pro využití ve farmaceutickém průmyslu prochází tento mikroorganismus náročnou biotechnologickou úpravou, díky které se z něho stává využitelná, zdravotně nezávadná účinná látka Biocol ve formě červeného sypkého prášku. Již v roce 1996, kdy byla látka identifikována Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, byly Státním zdravotním ústavem (SZÚ) zpracovány odborné posudky pro využití účinné látky Biocol v doplňcích stravy. Tím bylo umožněno zahájit i první obchodní aktivity v České republice.

1998 – Došlo k zařazení tohoto mikroorganismu do České sbírky mikroorganismů (CCM) v Brně

Následně byla látka Biocol celosvětově patentována a ve Výzkumném ústavu farmacie a biochemie v Praze byly provedeny toxikologické studie o její zdravotní nezávadnosti. Tyto studie potvrdily, že i při nejvyšší dávce (2000mg na kg) se u testovaných zvířat neprojevily žádné známky toxicity, ani změny chování. Rovněž byly vyloučeny nežádoucí hepatotoxické (toxicita pro játra) a nefrotoxické (toxicita pro ledviny) účinky, stejně jako nebyly nalezeny žádné orgánové změny nebo změny v genetickém materiálu (v chromozomech).

2003 – Látka Biocol se testovala na zjištění protirakovinných účinků a rovněž na ovlivnění organismu obsaženými bioaktivními látkami

Testování probíhalo proti karcinomu tlustého střeva, prsní žlázy, melanomu, leukémii a Lewisově plicnímu karcinomu. Těmito studiemi bylo prokázáno, že účinná látka Biocol prokazatelně zpomaluje růst karcinomu a částečně zvyšuje počty bílých krvinek účastnících se imunitních reakcí. Nejlepších výsledků bylo dosaženo především u karcinomu tlustého střeva a mléčné žlázy, kdy účinná látka Biocol statisticky významně prodlužovala život pokusných zvířat (viz preklinické studie RCD).

2005 – Byla látka Biocol schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR jako doplněk stravy

V preparátu s obchodním názvem Gesavit®, podpůrném přípravku při léčbě onkologických onemocnění zažívacího traktu (karcinom tlustého střeva). V průběhu následujících let si díky výborným výsledkům při podpůrné léčbě a schopnosti posílení imunity vydobyl velmi dobré postavení nejen na českém trhu, ale i na trzích zahraničních. Od roku 2009 se preparát Gesavit® testoval i u zhoubných gynekologických onemocnění (v Plzni, Přerově a Vsetíně).

2016 – Převzala projekt BIOCOL PHARMA a.s.

V roce 2016 převzala projekt BIOCOL PHARMA a.s. za účelem uvedení produktu Penoxal na trh.