MUDr. Věra Dolejšová – onkologie

Preparát Penoxal u svých pacientů, jeho indikaci vždy testuji pomocí přístroje EAV – Portable, f. Embitron. Stejný test používám pro stanovení denní dávky. Preparát jsem použila zatím u 15 nemocných:

8 nemocných s dg.Ca mammy, léčených chemoterapií

Všechny nemocné užívaly 2 tbl. denně, léčbu pomocí chemoterapie zvládaly dobře, přidávala jsem homeopatika. Udávaly výrazně menší únavu proti ostatním spolupacientkám, rychlejší regeneraci organismu. Penoxal neměl vliv na vypadání vlasů.

1 nemocný s dg. Ca generalizovaný, v.s. primotumor v tlustém střevě, klasicky neléčen

Nemocný užívá Penoxal 4 tbl. denně spolu s betaglukanem, cítí se dobře, nemá žádné bolesti, onkomarkery po 3 měsících mírně klesly.

2 nemocné s dg. Ca mammy, zatím před léčbou

Nemocné neudávají žádné bolesti, cítí se klidnější, onkomarkery stabilizovány – tzn.že se proces zastavil, zpomalil.

2 nemocní s chronickým únavovým syndromem, klasicky neléčeni

Tito nemocní léčeni kombinací 2 tbl. Penoxal 50 mg/den, homeopatie drenážní a homeopatie na ovlivnění psychiky.
Po přidání Penoxalu udávají rychlejší regeneraci organismu po práci.

1 nemocný s dg. Chronická lymfatická leukémie, zatím klasicky neléčen

Zde došlo 1. měsíc po zahájení léčby Penoxalem ke zhoršení lab. hodnot leukocytů, subj. nemocný bez obtíží. Další kontrola bude za 2 měsíce.

Závěr:

Podle EAV testu je Penoxal výhodnější pro degenerativní onemocnění.

MUDr. Věra Dolejšová
Interní ordinace
Dejvická 919/38
160 00 Praha-Bubeneč

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací