Národní onkologické centrum – Arménie – Studie

STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE A CHEMORADIOTERAPIE V KOMBINACI S PREPARÁTEM PENOXAL 50

Národní onkologické centrum V.A. Fanardžyana
Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie, Jerevan

Studií se zúčastnilo 115 pacientů v různých stádiích pokročilosti onkologického onemocnění, kteří podstoupili léčbu chemoterapií a radioterapií.
Doba trvání studie 2009 – 2010.

Ředitel Národního onkologického centra
Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie
Hlavní onkolog MZ RA

Člen-korespondent Národní akademie Republiky Arménie
prof. Ajro Michajlovič GalstyanDSc.

Výsledky klinických studií standardní chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL 50

Našich studií se zúčastnilo 11 pacientů: 4 pacientky s rakovinou mléčné žlázy ve III B. – IV. stádiu pokročilosti onemocnění, 4 pacienti s rakovinou plic (2 pacienti ve III. stadiu a 2 pacienti ve IV. stadiu pokročilosti onemocnění), 2 pacienti s rakovinou konečníku a 1 pacient s rakovinou tlustého střeva. Pacientům po dobu léčby byl podáván preparát PENOXAL 3 až 5 kapslí denně po dobu 60 dnů. Před zahájením léčby bylo provedeno vyšetření nemocných standardním způsobem. U nemocných se zároveň zkoumal stav T-buněčné imunoreaktivity před zahájením chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL a po jejím ukončení.

V průběhu chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL nebyly zaznamenány příznaky toxicity jako nevolnost a zvracení II.-III. stupně. Během léčby bylo pozorováno zlepšení celkového stavu nemocných v podobě zlepšení tělesné kondice a chuti.

Podle laboratorních testů se ve všech 11 případech úroveň leukocytů, neutrofilů a trombocytů nesnížil. A byly rovněž zkontrolovány hodnoty biochemických ukazatelů krve – močovina, dusík, kreatinin, bilirubin, protrombinový čas, AST, ALT, Na+, K+, Cl-, Ca++ (celkový). Ani v jednom případě nebyly zaznamenány prudké změny těchto ukazatelů.

Před zahájením léčby byly v EKG dvou nemocných zjištěny difúzně-dystrofické změny myokardu, u jednoho nemocného byla difúzní kardioskleróza, u jednoho nemocného ischemická choroba srdeční, aortokoronární přemostění (bypass). Jak u nemocných s primární patologií srdce, tak i u nemocných bez patologie nebyly podle údajů EKG zaznamenány klinické změny srdce.

Velmi podrobně byly prozkoumány hodnoty T-buněčné imunoreaktivity.

U 7 nemocných tyto hodnoty v průběhu léčby zůstaly v mezích normy, ve třech případech bylo zaznamenáno nepatrné snížení relativních ukazatelů T-buněčné imunoreaktivity a v jednom případě se snížené hodnoty T-buněčné imunoreaktivity během léčby normalizovaly.

Podle subjektivních výsledků bylo u všech nemocných pozorováno zlepšení celkového stavu – tělesné kondice, chuti, snížení bolestí, zlepšení spánku, nemocné méně trápily zácpy a průjem.

Účinek léčby za 60 dnů se u všech nemocných hodnotil jako stabilizace procesu. Ani v jednom případě nebyla léčba v kombinaci s preparátem PENOXAL přerušena. Snášenlivost chemoterapie se zlepšila, zjevné potíže při podávání PENOXAL nebyly zaznamenány, hematologická toxicita prakticky nebyla pozorována, nevolnost a zvrácení II.-III. stupně nebyly zaznamenány. Velmi vážný význam mělo udržení ukazatelů T-buněčné imunoreaktivity v mezích normy u většiny nemocných. Samotné podávání preparátu PENOXAL nebylo pro nemocné obtížným.

Primář oddělení chemoterapie
Prof. Ajrapetyan Lidia Georgievna DSc.

Výsledky klinických studií standardní radioterapie a chemoradioterapie s preparátem PENOXAL 50

Studií se zúčastnily 104 pacientky s karcinomem děložního čípku ve III. stadiu pokročilosti onemocnění. Současně s radioterapií byl pacientkám podáván preparát PENOXAL 50mg – 5 kapslí denně po dobu 60 dnů. Před zahájením léčby se vyšetření nemocných provádělo standardním způsobem.

Všechny 104 pacientky bylo ve stavu střední závažnosti onemocnění s výraznou anémií a intoxikací. Léčba se prováděla etapově, v první etapě gamaterapie uvnitř dutiny, po regeneraci anemie se prováděla distanční gamaterapie. Po 3-týdenní přestávce se prováděla polychemoterapie, po které byl stav nemocných hodnocen jako stabilní – vyhovující.

Podle laboratorních testů se ve všech 104 případech úroveň leukocytů a trombocytů nesnížila pod přípustnou hodnotu. Byly rovněž zkontrolovány hodnoty biochemických ukazatelů krve –močovina, dusík, kreatinin, bilirubin, protrombinový čas, Na+, K+, Cl+, Ca++ (celkový). Ani v jednom případě nebyly pozorovány změny těchto ukazatelů.

Podle subjektivních výsledků bylo u všech pacientek pozorováno zlepšení celkového stavu – zlepšení kondice, chuti, snížení bolestí a zlepšení spánku.

Ani v jednom případě nebyla přerušena léčba v kombinaci s preparátem PENOXAL. Snášenlivost radioterapie se zlepšila, zjevné potíže při podávání PENOXAL – zvracení, nevolnost, radiocystitida a rektitida nebyly zaznamenány.

V současné době jsou pacientky pod dohledem. Podávaní přípravku PENOXAL nevyvolalo žádné nepohodlí. Účinnost léčby v kombinaci s PENOXAL se projevila již po 3 týdnech.

Primář oddělení radiogynekologie
MUDr. Changeldyan Alina Gurgenovna, CSc.

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací