Gynekologicko porodnická ambulance – studie Penoxal

(Gynekologicko porodnická ambulance prim. MUDr. Zdeňka Vocáska, Jihoslovanská 465, Vrchlabí)

Celkový počet pacientek 52 (prekanceróza děložního hrdla) – z toho 30 pacientek s nálezem ASC-US (atypický dlaždicobuněčný epitel nejasného významu), 22 pacientek s nálezem LSIL (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie) užívaly Penoxal na 4 měsíce v dávce 100mg 1-0-1 

Výsledky kontrolní cytologie: 

1.skupina ASC-US (atypický dlaždicobuněčný epitel nejasného významu, prekanceróza děložního hrdla)

celkem 30 pacientek– kontrolní cytologie za 4 měsíce

– negativní: 19

– LSIL: 2

– ASC-US: 5

– HSIL s následnou konizací: 2

– 2 pacientky na kontrolní odběr nepřišly 

2.skupina LSIL – (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie, prekanceróza děložního hrdla)

Celkem 22 pacientek-  kontrolní cytologie za 4 měsíce

– negativní: 8

– LSIL: 8

– ASC-US: 2

– HSIL a následná konizace : 2

– 2 pacientky na kontrolní odběr nepřišly

Spektrum pacientů:

Ženy s buněčnými změnami v cytologii čípku děložního, které se řadí do dysplastických buněčných změn a vyžadují dispenzarizaci. Jednalo se o dva typy změn ASC-US (atypický dlaždicobuněčný epitel nejasného významu) a LSIL (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie).

Výsledek studie:

Sledovali jsme, zda Penoxal ovlivňující funkci imunitního systému posílí jeho funkci tak, že dojde k regresi nálezu v cytologii.

Vliv Penoxalu na změny typu ASC-US (dlaždicobuněčný epitel nejasného významu):

Po užívání preparátu celé 2/3 nálezu byly negativní, ve zbylé třetině pak její polovina byly nálezy stejné, v necelých 7% se jednalo o jiné dysplastické změny vyžadující dispenzarizaci, v 7% se změny zhoršily a bylo nutné operační řešení. Dvě pacientky na kontrolní stěr nepřišly.

Vliv Penoxalu na změny typu LSIL (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie):

Po užívání preparátu Penoxal v 1/3 (36,4%) změny zcela vymizely, v jedné třetině případů (36,4%) zůstaly beze změny, v 9% se změny změnily v jiný typ mírné dysplazie, vyžadující další dispenzarizaci a v 9% se změny zhoršily na prekancerózu vyžadující operační zákrok. Ve dvou případech pacientka nepřišla na kontrolní stěr.

Závěry studie ze 4 měsíčního užívání Penoxalu

Z celkového  hodnocení tedy vyplývá, že čtyřměsíční užívání Penoxalu bylo přínosnější pro ženy s buněčnými změnami typu ASC-US, protože až ve 2/3 případů nález vymizel s porovnáním se ženami s dysplastickými změnami typu LSIL, kde byla negativní pouze 1/3 kontrolních nálezů. Ke zhoršení došlo v obou skupinách ve stejné míře. Z celkového pohledu lze tedy říci, že po 4 měsíčním užívání Penoxalu pro dysplastické změny v cytologii byla více jak polovina kontrolních stěrů (přesně 51,9%) negativní.

Studii prováděla MUDr. Eva Zahradníková za ordinaci prim. MUDr. Zdenka Vocáska

Ve Vrchlabí, 13.8.2018