Gynekologie Přerov studie 1/2 – Klinické sledování účinnosti

Klinické sledování účinnosti preparátu Penoxal 50
Gynekologicko porodnické oddělení Přerov

Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

Doba trvání testování: 21.4.2011 – 31.8.2011

Cíl: otestování účinnosti preparátu Penoxal 50 v klinické praxi.

Cílem bylo sledování účinnosti preparátu Penoxal 50 v dávce 3 kapsle denně celkem 60 dnů u 10 ti pacientek s endometriózou

Počet sledovanych pacientek:

10 vybrali jsme pacientky s peroperačně a histologicky
verifikovanou diagnózou endometriózy

Rozděleni podle diagnóz:

N 90.8 endometrioza – 10 pacientek

D 25.9 uterus myomatosus – 4 pacientky

Sledované parametry:

chronická pánevní bolest
poruchy menstruačního cyklu
dyspareunie
subjektivně vnímaný dyskomfort

Použité zkratky:

0 beze změny
+ zlepšena
– zhoršena
LSK – laparoskopie
LAVH + BSO – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s oboustrannou adnexektomii

U všech vybraných pacientek se před stanovením diagnózy vyskytovaly alespoň 2 ze sledovaných parametrů.

Hodnocení probíhalo po 1. měsíci a ve 3. měsíci užívání preparátu Penoxal 50

Výsledky :

Pro sledování jsme vybrali 10 pacientek s dominantním klinickým příznakem chronické pánevní bolest u 4 pacientek byl současně nález myomatozní dělohy.
U pacientek s myomatozní dělohou byla indikována hysterktomie,histologie potvrzuje adenomyozi jedné pacientky bez myomatozní dělohy ,ale s ohledem na věk a nález cysty na vaječníku taktéž indikována hysterektomie s oboustrannou adnexekotmii.
2pacientky ve fertilním věku s postižením pánevní pobřišnice a sakrouterinních vazů a vesilcouteri: pliky jsme předali na vyšší pracoviště , kde byla provedena resekční operace.
U zbylých pacientek byla peroperačně provedena destrukce drobných ložisek endometriozy koagulací. Po měsíci od operace jsme pacientky pozvali na kontrolní gynekologické vyšetření.
Všechna zhojena, bez známek pooperačního infiltrátu.
Subjektivně téměř u všech zlepšena celková kondice.
V dalším měsíci u pacientek se zachovalou dělohou zmírnění dysmenorey a celkové zlepšení kondice.
U žádné z pacientek jsme nezaznamenali alergickou reakci ani intoleranci užívání.
Pacientky hodnotily preparát kladně.

Závěr:

Preparát Penoxal 50 v dávce 3 kapsle na den se příznivě osvědčil u pacientek s endometriózou a pacientek v pooperačním období. Pacientky hodnotily především ústup bolestí a zlepšení celkové kondice.

I když v závěrečném hodnocení preparátu všechny pacientky uváděly zlepšení stavu a zmírnění svých subjektivních potíží, nutno ale podotknout, že náš soubor je malý a doba sledování příliš krátká k poskytnutí objektivního vyhodnocení účinku preparátu Penoxal 50 u pacientek s endometriózou.

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová