Gynekologie Přerov studie 2/2 – Klinické sledování účinnosti

Klinické sledováni účinnosti preparátu Penoxal 50

Gynekologicko porodnické oddělení Přerov

Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

Cíl studie: otestování účinnosti preparátu Penoxal 50 v klinické praxi.

Cílem bylo sledování účinnosti preparátu Penoxal 50 v dávce 4 kapsle na den 60 dnů u onkologicky nemocných pacientek.

Doba trvání testování: 21.4.2011 – 31.8.2011

Počet sledovanych pacientek:

9 s onkologickou diagnózou

Rozděleni podle diagnóz:

C 56 zhoubný nádor vaječníku 7 pacientek

C 54 zhoubný nádor těla děložního 2 pacientky

Sledované parametry:

nauzea a zvracení
jiné GIT potíže (průjem, zácpa, nevolnost,nadýmání)
bolest
neuropatie
celková kondice

Doba hodnocení:

po 1. měsíci užívání po 2 měsících
Použité zkratky:

0 beze změny
+ zlepšena
– zhoršena ve sledovaných parametrech

Výsledky:

Pro sledování jsme vybrali 9 pacientek s probíhající onkologickou léčbou. Sledovali jsme subjektivní hodnocení ve vybraných parametrech. Objektivní sledování (KO a onkomarkery) bylo v režii onkologa vzhledem k současně probíhající onkologické léčbě.

Sledované parametry jsme vyhodnocovali po 1. měsíci užívání a ve 3. měsíci.
Některé pacientky v době zpracování výsledků ještě preparát užívaly.

Z 9 ti sledovaných pacientek byly 4 pacientky s recidivou základního onemocnění.
U 3 pacientek s recidivou došlo k nárůstu onkomarkeru CA 125, u jedné nově výskyt ascitu, jedna pacientka měla metastázu v třísle, jedna pacientka nově lymfedém DK ,

Z dostupných informací:

5 pacientek pokles onkomarkeru CA 125

3 pacientky s elevací CA 125

1 neznámo

Pozn: toto hodnocení ve vztahu k preparátu Penoxal není zcela validní, protože u těchto pacientek probíhala současně chemoterapie

V době sledování jsme u žádné pacientky nezaznamenali vedlejší či nežádoucí účinky, u žádné pacientky nedošlo k alergické reakci. Všechny pacientky tolerovaly užívání preparátu dobře. Subjektivní hodnocení preparátu pacientkami bylo velice kladné.

Z 9 pacientek pouze 2 pacientky neuváděly žádnou změnu ve sledovaných parametrech. Zbylé pacientky hodnotily účinek preparátu pozitivně, především ve vztahu k ústupu potíží stran gastrointestinálního traktu – nevolnost, a především ve vztahu k neurologickým potížím – pocit těžkých nohou,“mravenčení DKK“, pocit pálení kůže.

Celkem 7 pacientek z 9 sledovaných se při užívání preparátu Penoxal 50 cítilo lépe,cítily se v lepší celkové kondici a lépe tolerovaly probíhající chemoterapii.

Závěr :

Preparát Penoxal 50 jako potravinový doplněk lze zcela doporučit, zvláště u onkologických pacientek. Preparát je dobře tolerovaný, nemá žádné vedlejší účinky. Pomáhá zlepšit celkovou kondici pacientky, a tím umožňuje i lepší toleranci onkologické terapie, zlepšuje celkovou kvalitu života onkologicky nemocných.
B: Penoxal 50 3 kapsle / den

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová