Rakovina plic a průdušek – C33, C34 a její příznaky

Rakovina plic a průdušek

(karcinom plic) – C33, C34

Dlouholetá obliba tabáku si vybírá svou daň. Nemocné s karcinomem plic či průdušek tvoří z 90% kuřáci. Tabák ovšem není jedinou příčinou vzniku nádorového onemocnění plic. Dle statistik jsou muži ohroženi rakovinou plic až trojnásobně, počty nemocných žen se však stále zvyšují. V USA dokonce odhadují, že ženy umírají na rakovinu plic mnohem častěji než na rakovinu vaječníků, dělohy a prsu dohromady. Z celkového počtu 7 milionů lidí, kteří ročně ve světě umírají na nádorová onemocnění, tvoří 1,3 miliony nemocných na rakovinu plic.

O onemocnění rakoviny plic

Nejčastějšími typy rakoviny plic a průdušek je až v 80 % případů tzv. nemalobuněčný karcinom, který roste pomalu, proto se v první fázi léčby volí nejčastěji chirurgické řešení. Ostatní způsoby léčby (chemoterapie a radioterapie) nejsou v případě tohoto druhu karcinomu tak účinné. 20% rakovinného onemocnění plic a průdušek poté zaujímá tzv. malobuněčný karcinom, který velmi rychle roste a brzy se šíří do dalších tkání (metastazuje), jeho léčba zpravidla spočívá v podávání cytostatik (chemoterapie) a ozařování, na které dobře reaguje.

Příčiny vzniku

Přímou souvislost se vznikem rakoviny plic má bezpochyby dlouholeté kouření, a to i pasivní, jak bylo prokázáno mnoha výzkumy. Pravděpodobnost vzniku rakoviny plic je u kuřáků až 13x vyšší, z dlouhodobých kuřáků toto onemocnění postihne 25% osob. Vliv dědičnosti je stále předmětem zkoumání, u některých osob s rodinnou zátěží se však rakovina plic projevit nemusí, záleží na dalších aspektech, mezi něž patří například i odolnost imunitního systému. Rovněž znečištěné ovzduší (výfukovými plyny, azbestem, uranem) v určitých oblastech nese svůj díl viny, stejně jako ionizující záření a radon unikající z půdy či nevhodně použitého stavebního materiálu. Bohužel příznaky rakoviny plic jsou často nenápadné a podle statistik až 60 procent nádorů je diagnostikováno v pozdním stádiu, tedy špatně léčitelném nebo neléčitelném stádiu.

Příznaky onemocnění

Počáteční stádium onemocnění je často bezpříznakové, zpravidla se na rakovinu plic přijde až v pozdější fázi, kdy nemoc způsobuje řadu nespecifických problémů, jako je kašel (odlišný od běžného kašle kuřáka), chrapotzvýšená únavaztráta chuti k jídlu a hubnutí. Varovnými příznaky jsou poté teploty, obtíže při polykání, neustávající kašel spojený s vykašláváním krve a bolestí na hrudi, která může prostupovat směrem do zad. Stejně jako u rakoviny plic může být příznakem zánět průdušek. 

Prognóza tohoto onemocnění nebývá příznivá, kvůli pozdnímu objevení jsou často již přítomny metastázy do jiných orgánů a léčba se tak soustředí především na zmírnění potíží a prodloužení života pacienta. Kvalitu života pak ovlivňuje i síla imunitního systému, který dokáže potlačit některé z příznaků a bojovat s procesem nádorového bujení.

Prevence rakoviny plic

Významným preventivním opatřením před rakovinou plic je nekuřáctví a vyhýbání se zakouřeným prostorám a prostředím se znečištěným ovzduším. Základem by rovněž mělo být včasné vyšetření a léčba při jakýchkoli dechových potížích (chrapotneustávající kašeldušnost). Blahodárně nejen pro plíce, ale i na psychiku působí pohyb na čerstvém vzduchu, nejlépe na horách, v lese či u moře. Riziko vzniku rakoviny plic snižuje také silný imunitní systém, který přirozeně škodlivé buňky ničí.

Vliv imunitního systému na rakovinu plic

Oslabený imunitní systém zvyšuje riziko onkologického onemocnění. Imunita je hlavním činitelem v těle, který přirozeně zamezuje poškození zdravé tkáně, a tím předchází nádorovému bujení. Totéž platí u rakoviny plic, ke které pak mají větší náchylnost například kuřáci. Pokud není snížená imunita řešena, dochází k mutaci zdravých buněk a rozvoji rakoviny. Obrovský vliv na funkci imunitního systému má psychika. Pokud je člověk zasažen přívalem negativních energií, není řešení sáhnout po cigaretě, ale je doporučeno chodit do přírody, vyplavit endorfiny a zahájit posilovací a očistnou kúru. 

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací