Nádory mozku, centrálně nervového systému a jeho příznaky

Rakovina mozku a centrálně nervového systému – C70 -C72

Primárně vzniklé nádory mozku (nádory hypofýzy, meduloblastomy, astrocytomy, meningeomy), které nejsou způsobeny metastazováním nádorů v jiné části těla, představují asi 2% všech zhoubných nádorových onemocnění. Onemocnění rakovinou mozku je převážně diagnostikováno mužskému pohlaví, nejčastěji jsou to děti do 5 let a dospělí nad 60 let. V dětském věku jsou nádory mozku druhým nejčastějším typem nádorového onemocnění, u dospělých jsou poměrně vzácné. Prognóza u jednotlivých typů nádorů se velmi liší.

O onemocnění

Mozek je pro svou životně důležitou funkci chráněn nejen kostěným obalem – lebkou, ale i tzv. hematoencephalickou bariérou tvořenou buňkami, které brání průniku nežádoucích látek do mozku. Proto jsou nádory centrálně nervového systému (mozku a míchy) zvláštním typem, velmi se odlišujícím od ostatních rakovinných onemocnění. Jako u jiných typů nádorových onemocnění lze nádory mozku a míchy rozlišit na zhoubné a nezhoubné, oba typy však mohou v důsledku útlaku okolních tkání a důležitých řídících center způsobit smrt. Přes 50 % nádorů tvoří tzv. gliomy, nádory z podpůrných nervových buněk.

Příčiny vzniku rakoviny mozku

Přesné příčiny nádorového onemocnění centrálního nervového systému se stále zkoumají. Svůj podíl na jejich vzniku může mít zevní prostředí – radioaktivní záření, chemické látky či viry.  Asi 5% nádorů, které vznikají především u dětí, je dědičně podmíněno.

Příznaky rakoviny mozku

Kvůli velmi omezenému prostoru v lebce mozkovénádory utlačují zdravou tkáň a způsobují tak široké spektrum příznaků v závislosti na umístění nádoru, které mohou jedince ohrozit na životě. Nádory mozku se mohou projevovat výpadky určité funkce, častým příznakem jsou také epileptické záchvaty či nitrolební hypertenze (zvracení, silné bolesti hlavy, dvojité vidění, spavost až bezvědomí). U každého jedince jsou ovšem příznaky zcela individuální. Léčba nádorů mozku je velmi obtížná, chirurgické řešení je možné pouze při „vhodné“ lokalizaci, použití chemoterapie je bezvýznamné, neboť hematoencephalická bariéra brání průniku cytostatik, i jiných léků do mozku, proto se nejčastěji volí radioterapie. Především se zmíněné příznaky nesmějí opomíjet a zlehčovat.

Prevence rakoviny mozku

Kvůli neznalosti všech možných příčin nelze stanovit preventivní opatření, která by vzniku nádoru mozku zabránila. Rozhodně je vhodné dodržovat zásady zdravého životního stylupodporovat imunitní systém a vyhýbat se předpokládaným zdrojům negativního působení – nadbytečnému vlivu hormonů, chemických látek a škodlivému záření.

Vliv imunitního systému na rakovinu mozku

Jelikož příčiny rakoviny mozku mohou být spjaty s životním stylem, preventivní opatření v podobě zdravého rytmu by měly být dodržovány i v tomto ohledu. Jisté je, že zanedbání jedné věci v těle může mít neblahý vliv na jakýkoli orgán včetně mozku. Správná funkce imunitního systému tak chrání mozek před nepřízní, a tou může být i pouhý nekvalitní spánek či velká zátěž na nervový systém. 

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací