Rakovina ledvin (renální karcinom ledvin) a její příznaky

Rakovina ledvin

(renální karcinom ledvin) – C64, C65

Nádorů ledvin za posledních 25 let přibylo téměř čtyřnásobně. Co je příčinou tohoto obrovského nárůstu, je však dosud záhadou. Rakovina ledvin patří k třetímu nejčastějšímu uroonkologickému onemocnění. Až v 85% se jedná o tzv. Grawitzův karcinom, adenokarcinom ze světlých buněk, který je bohatě cévně zásobený, což může vést k rychlému vzniku metastáz. Známy jsou však i případy, kdy se metastázy objevily až po 10 letech. Adenokarcinom nejčastěji metastazuje do kostí, plic a centrálního nervového systému.

Příčiny onemocnění ledvin

Rakovina ledvin je dvakrát častější u mužů, nejčastěji se objevuje mezi 40. a 60. rokem života. Rizikovou skupinou pro vznik rakovinného onemocnění ledvin jsou pacienti s chronickým selháváním ledvin či osoby dlouhodobě užívající léky, nejčastěji léky na bolest. Určité riziko nese práce s azbestem či ropnými produkty. Svůj vliv má i kouření (1,5-2,5x vyšší riziko), obezita a strava s nadbytkem bílkovin. Vysoký nárůst rakoviny ledvin může souviset i s kvalitou a preferovanou úpravou potravin. Roli hraje také dědičnost.

Příznaky karcinomu ledvin

Problém nádorového onemocnění ledvin bývá v tom, že se na něho často přichází v pozdní fázi, až když metastazuje. V časných stádiích nezpůsobuje žádné problémy, jeho růst však ledvinu deformuje, objevuje se krev v moči (hematurie) a tupé bolesti v oblasti ledvin. Častým příznakem je náhlý úbytek na váze, nechutenství, chudokrevnost a s ní související zvýšená únava, v rozborech krve potom nápadně snížené množství vápníku v krvi. Zvýšené riziko zlomenin i při zdánlivě nevinném pohybu poté hrozí při metastázách do kostí. V případě této expanze se délka přežití pohybuje kolem 1 roku. Zmíněné příznaky byste nikdy neměli ignorovat.

Prevence rakoviny ledvin

Kvůli důležitosti včasného zachycení, kdy je nádor dobře léčitelný, což je však komplikováno absencí příznaků, usiluje nefrologická společnost o preventivní screeningová vyšetření. Časné stádium dokáže zachytit vyšetření moči a filtrační funkce ledvin, popř. i ultrazvuk břicha, především v rizikovém věku nad 50 let. Preventivní vliv má zdravá životospráva, dostatečný pitný režim, omezení kouření, silný imunitní systém a užívání léků.

Vliv imunitního systému na rakovinu ledvin

Silný imunitní systém má významnou protinádorovou aktivitu. Cílené posílení imunity je mnohdy přehlíženou prevencí rakoviny, čili i rakoviny ledvin. Posílení imunity má pozitivní dopad také v průběhu léčby, kdy je nutné obnovit funkci organismu, který v důsledku nemoci selhává stejně jako postižené ledviny. Silná imunita pak může zabránit hrozbě metastáz, jež se mohou projevit i po více než deseti letech

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací