Rakovina jícnu a její příznaky

Rakovina jícnu

(karcinom jater) – C22

Rakovina jícnu je maligní nádor jícnu, trubice, která spojuje hrdlo (hltan) se žaludkem. Rakovina jícnu je vzácná a častější v Asii a částech Afriky ve srovnání se západní Evropou a Severní Amerikou.

Ve vyspělých zemích se většina případů objevuje u jedinců starších 55 let. Počáteční příznaky zahrnují potíže s polykáním (dysfagie). Bohužel většina případů je diagnostikována v pokročilém stádiu rakoviny. Z tohoto důvodu je léčba velmi náročná, s nízkým procentem úspěšnosti na úplné vyléčení.  Moderní terapie však může zpomalit její progresi.

Jaké jsou rizikové faktory rakoviny jícnu

 • gastroezofageální reflux (GERD)
 • kouření
 • prekancerózní změny v buňkách jícnu (Barrettův jícen)
 • obezita
 • pití alkoholu
 • časté pití horkých nápojů
 • nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny
 • podstoupení radiační léčby hrudníku nebo horní části břicha

Jaké jsou příznaky rakoviny jícnu?

Rakovina jícnu má pomalý růst a obvykle se potvrdí až v pokročilých stádiích, neboť v počátečních stádiích se žádné z níže uvedených příznaků nemusí projevit. Příznaky rakoviny jícnu mohou zahrnovat:

 • bolest nebo potíže při polykání
 • pálení žáhy
 • zvracení krve
 • černá nebo krvavá stolice
 • nevysvětlitelná únava
 • pocit dušení při polykání
 • nepohodlí v horní části břicha, zejména při jídle
 • ztráta váhy

Léčba rakoviny rakoviny jícnu

Léčba rakoviny jícnu závisí na výsledcích testů a na celkovém zdravotním stavu. V mnoha případech je rakovina jícnu tak pokročilá, že možnosti léčby jsou omezené. V těchto případech lékař zvažuje následující paliativní procedury:

 • Umístění kovové nebo plastové trubice (stentu) do jícnu, aby se umožnil průchod jídla a tekutin
 • Radiační terapie
 • Fotodynamická terapie (tkáně jsou chemicky senzibilizovány a poté interně ošetřeny zaměřeným světelným zdrojem)
 • Rozšíření (opatrné dilatace) jícnu nebo laserová destrukce nádoru jícnu
 • Jiné paliativní postupy (elektrokoagulace, laserová ablace)

Operace zahrnuje odstranění nemocné části jícnu a spojení zbývající části s žaludkem (resekce) a je doprovázena předoperační chemoterapií.

Prevence rakoviny jícnu

Faktory životního stylu, jako je špatná výživa, vysoká tělesná hmotnost, kouření tabáku a vysoká konzumace alkoholu významně zvyšují riziko rakoviny jícnu.

Imunitní systém může pomoci bojovat proti rakovině

Imunitní systém hraje klíčovou úlohu při udržování integrity organismu. Vedle ochrany proti patogenům je silně zapojen do prevence rakoviny, vývoje a obrany, proto je potřeba ho neustále posilovat.

Jak Penoxal pomáhá při onkologickém onemocnění?

Silný imunitní systém si dokáže s nádorovými buňkami poradit a zničit je, někdy však potřebuje pomoc. PENOXAL stimuluje imunitní systém a pomáhá tak optimalizovat jeho působení, které se projevuje dostatečně efektivně při boji s nádorovými buňkami. Přípravek může být užíván i během radioterapie a chemoterapie, kdy pomáhá snášet některé nežádoucí účinky léčby. Dále zlepšuje činnost trávicího traktu, jater, ledvin a dalších orgánů, které jsou při onkologické léčbě velmi zatěžovány, a tím přispívá ke správnému fungování organismu a celkové pohodě. Je tedy vhodným doplňkem u celkové léčby onkologického onemocnění, což ve svém vyjádření o Penoxalu potvrzuje MUDr. Anna Galambošoválékarník PharmDr. Tomáš Arndt a další lékaři. O zkušenostech uživatelů Penoxalu se můžete více dočíst ZDE.

Sdělte nám svůj příběh

Pomůžete tak ostatním a my Vás odměníme.

Více informací