Prekancerózy děložního čípku (dysplazie) a její příznaky

Prekancerózy děložního čípku (dysplazie) a její příznaky

Prekancerózy děložního čípku neboli dysplazie jsou přednádorové čili předrakovinové stavy, které předchází nádorovému onemocnění. Tyto změny jsou způsobeny infekcí rizikovým kmenem HPV viru. Vývoj HPV infekce a vzniku dysplazie děložního hrdla nebo rakoviny děložního čípku je dlouhodobý, obvykle trvá i 10 let. Během vývojového procesu lze zachytit rakovinové předstupně, tedy prekancerózy, a úspěšně vyléčit bez následků. Výskyt prekancerózy nemá však žádné příznaky, je možné jej odhalit pouze preventivním stěrem z čípku (cytologie) nebo běžným gynekologickým vyšetřením v zrcadlech (kolposkopie).

Faktory prekancerózy děložního čípku (dysplazie)

Prokazatelným faktorem prekanceróz je kouření, které u žen zvyšuje riziko vzniku těžké dysplazie téměř o pět procent, a to již při vykouření jediné cigarety. Bylo dokázáno, že také u žen nekuřaček je zvýšené riziko prekancerózy děložního čípku, pokud je jejich partner kuřák. Mezi další faktory, které mají vliv na vývoj gynekologického onemocnění, patří nedostatek důležitých vitaminů A i kyseliny listové. S rizikovými faktory onemocnění souvisí také výskyt sexuálně přenosné choroby, např. chlamydiové infekce. Oslabený imunitního systému představuje další velmi rizikový faktor.

Prevence prekancerózy děložního čípku (dysplazie)

Základní prevencí rozvoje prekancerózy děložního čípku je pravidelná preventivní gynekologická prohlídka, která může včas odhalit vývoj dysplazie. Jelikož přesné příčiny prekancerózy nejsou známy, není zřejmá ani dostatečná prevence, kterou bychom se mohli sami řídit. Přesto jsou spojitosti onemocnění a změn v těle různé, a proto je vhodné dodržovat určité zásady jako prevenci všech gynekologických potíží. Hlavní roli hraje zdravý sexuální život bez častého střídání partnerů, intimní hygiena, pravidelný pohyb, dostatečný přísun vitaminů a minerálů, vyhýbání se chemicky upraveným potravinám a pokud možno stresu. Pravidelným posílením imunitního systému je docíleno velmi účinné prevence nejen možného onemocnění děložního čípku.

Léčba prekancerózy děložního čípku (dysplazie)

Léčba prekancerózy je v podstatě spojena s léčbou HPV viru, v jehož důsledku k prekanceróze dochází. Výskyt abnormálních buněk děložního čípku i genitálních bradavic se dá chirurgicky odstranit, a tím prekanceróze zabránit. Během kolonoskopie může také dojít k tzv. erozi děložního čípku, což je vlastně odřenina povrchu děložního čípku způsobená vyšetřením. Ta ovšem ve většině případů nemá žádný význam, neboť buňky děložního čípku se každé tři měsíce obnovují, čímž se eroze sama zhojí.

Vliv imunitního systému na prekancerózy děložního čípku (dysplazie)

Základem zdraví každého člověka je silný imunitní systém, a proto i v případě možné dysplazie by měla být imunita dostatečně posílena. Při oslabeném imunitním systému je tělo ženy náchylnější k množení nežádoucích buněk, a tím ke vzniku kvasinek, chlamydií či zánětů, které mohou vyvolat i nádorové bujení, jemuž předchází prekanceróza děložního čípku.