Hyperplazie endometria a její příznaky

Hyperplazie endometria a její příznaky

Hyperplazie endometria předchází vzniku rakoviny neboli zhoubnému bujení v děložní sliznici a patří mezi nejčastější bioptické diagnózy. Hyperplazie endometria ohrožuje především ženy ve věku okolo 60 let po klimakteriu (zn. přechodu). V důsledku dlouhodobého vlivu hormonů vzniká vysoce diferencovaný karcinom, a úspěšnost vyléčení je tak velmi pravděpodobná. Na druhé straně se může vyvinout nízce diferencovaný karcinom, který nesouvisí s produkcí hormonů, a jeho prognóza vyléčení je velmi špatná.

Faktory hyperplazie endometria

Kromě vyššího věku existuje řada dalších rizikových faktorů hyperplazie endometria. Patří k nim obezita, cukrovka a vysoký krevní tlak. I pozdní menopauza, tedy přechod žen po 50. roce věku, patří mezi rizikové faktory hyperplazie endometria. Pokud je navíc ženské tělo rozhozeno oslabeným imunitním systémem, šance na vznik hyperplazie endometria a možný rozvoj rakoviny se násobí.

Příznaky hyperplazie endometria 

U žen před menopauzou se v základním stádiu možné diagnózy může projevit příznak nepravidelného krvácení. Pokud je žena po přechodu, jakékoli krvácení je možným příznakem hyperplazie endometria. V pokročilém stadiu hyperplazie endometria se v kritické oblasti projevují příznaky velmi bolestivé.

Prevence hyperplazie endometria

Mezi základní pravidla prevence hyperplazie endometria patří dodržování preventivních kontrol u svého gynekologa. Značný vliv na zhoubné bujení v děložní sliznici má hormonální rovnováha a ve velké míře také imunitní systémHormony rozhozené obezitou neblaze působí na gynekologické obtíže, tudíž jako prevenci je rozhodně nutné dbát na zdravou a vyváženou stravu. Cílenou prevenci, a to nejen gynekologického onemocnění, lze vhodně podpořit přírodními preparáty, které posílí imunitní systém a zajistí tělu lepší obranyschopnost.

Léčba hyperplazie endometria

Diagnóza bývá stanovena až po provedení zákroku zvaném kyretáž, kdy je odebrán vzorek a zároveň zastaveno krvácení. Není možné tedy hyperplazii endometrii diagnostikovat ultrazvukem. Současně se provádí hysteroskopie, která zajistí větší rozbor dutiny děložní. Pokud je nalezen zhoubný nádor děložní sliznice, stanoví se rozsah gynekologického onemocnění a provede se vyšetření dalších orgánů. Léčba rakoviny děložní sliznice probíhá operativně, ozařováním, anebo hormonální léčbou.

Vliv imunitního systému na hyperplazie endometria

Hyperplazie endometria je gynekologická hrozba žen, kterou však můžeme včas zarazit tehdy, pokud cíleně posílíme imunitní systém. Oslabená imunita je největší nepřítel dobrého zdraví, a podaří-li se nám ji posílit, můžeme se tak vyvarovat nejen hyperplazii endometria, ale i možnému zhoubnému bujení.