Endometrióza a její příznaky

Endometrióza a její příznaky

Endometrióza je gynekologické onemocnění žen, nejčastěji se vyskytující v reprodukčním období. Endometriózu způsobují malé částečky, tzv. endometria, pokud se nacházejí mimo děložní dutinu, čili mimo určenou lokalizaci. Endometria mohou být zachycena například na vaječníkách, v oblasti močového měchýře nebo i ve střevním traktu. V důsledku endometriózy se v těle ženy mohou vytvářet cysty i děložní myomy, a docházet tak k nepříjemným bolestem. Endometrióza je také jedna z hrozeb při snaze ženy otěhotnět.

Faktory endometriózy

Faktory způsobující endometriózu nejsou z hlediska gynekologie zcela jednoznačné. Odborníci se však shodují, že vliv na vznik endometriózy může mít menstruační proces, při kterém se částečky zvané endometria mohou uhnízdit na nesprávném místě. Tuto teorii potvrzuje fakt, že onemocněním endometriózou trpí zejména ženy se silnou menstruací. Dospívající dívky, které trpí nepravidelností menstruačního cyklu, ať už s omezeným nebo zcela žádným odtokem menstruační krve, jsou další rizikovou skupinou. Z hlediska imunologie jsou endometriózou ohroženy ženy se sníženou funkcí imunitního systému. Pravděpodobnost výskytu gynekologické potíže je tedy závislá na faktorech imunologických, genetických i hormonálních.

Příznaky endometriózy

Endometrióza se může projevit několika různými příznaky. Potíže s plodností mohou znamenat jeden z možných příznaků endometriózy. Více obvyklými příznaky jsou pak migréna, náladovost, problémy se spánkem i dočasná ztráta menstruace. Při gynekologickém vyšetření lze endometriózu rozpoznat prostřednictvím ultrazvuku. Specifický obraz vyskytujících se cyst je dalším příznakem tohoto gynekologického onemocnění. Endometrióza je provázena také bolestivými příznaky, a sice pánevní bolestí nebo i velmi bolestivou menstruací. Důležité je dát si pozor při stanovení diagnózy, neboť příznaky endometriózy jsou velmi podobné příznakům zánětu vaječníků. Chybně stanovená diagnóza by pak mohla vést ke zbytečnému podávání antibiotik. V případě podezření na endometriózu při gynekologickém vyšetření se nemoc lépe diagnostikuje laparoskopií.

Prevence endometriózy

Výsledky mnoha moderních studií dokazují, že zásadní vliv na endometriózu má životní styl. Například Harvardská škola veřejného zdraví přišla s výzkumem, že vypití dvou a více šálků kávy s kofeinem denně ohrožuje ženy dvojnásobným rizikem výskytu endometriózy. Ukládání buněk může být podporováno i chemicky kontaminovanými potravinami. Chemikálie brzdí činnost imunitního systému, který bojuje s cizorodými buňkami. Posílení imunity je tedy nezbytnou prevencí endometriózy.

Léčba endometriózy

Moderní klasická léčba endometriózy nabízí dvě metody, a sice chirurgický zákrok (laparoskopicky) nebo hormonální terapii. Hormonální léčba je bohužel doprovázena klimakterickými příznaky, tedy náladovostí, migrénami, návaly či potížemi se spánkem. Pokud jde o alternativní způsob léčení endometriózy, lze si pomoci léčivou vojtěškou, která obsahuje vitamin K a železo, a napomáhá tak dobré srážlivosti krve a hojení. Rychlejšímu hojení pak přispívá přirozeně silný imunitní systém.

Vliv imunitního systému na endometriózu

Ačkoli hormonální léčba a chirurgický zákrok odstraní příznaky a vznik endometriózy, není tím odstraněna příčina či rizikový faktor. Každé gynekologické onemocnění vzniká nějakou příčinou, a tu je někdy obtížné najít. Pokud jsou pak příznaky nemoci i její rizikové faktory přehlíženy a doprovázeny oslabeným imunitním systémem, může se endometrióza snadno vrátit a přejít v závažnější onemocnění. Posílení imunitního systému usnadní prevenci i léčbu endometriózy.